Angielski – 250AT1

Angielski - 250AT1

Zanim zaczniesz

  • Zarezerwuj sobie około 20 minut na rozwiązanie testu.
  • Pamiętaj, że za każdym razem tylko jedna odpowiedź jest poprawna.
  • Nie strzelaj. Jeżeli nie znasz odpowiedzi, po prostu – pomiń pytanie. Tylko wtedy uzyskasz wiarygodny wynik.
  • Koniecznie przeanalizuj wyniki. Traktuj test jako dodatkową sesję nauki!

Wstaw właściwe słowo lub zwrot

1. 
I'm going ___ holiday!
2. 
I want ___ Warsaw.
3. 
Do you want to go ___ car?
There's no such train ___.
4. 
Stop the car! I need to get ___.
5. 
The cinema is ___ the left, so we should ___ right.
6. 
I'm ___ so I speak Polish.
7. 
How many people ___ in the government?
8. 
Do you like walking ___ the woods?
9. 
The house is ___ fire!
10. 
What ___ the weather ___?
11. 
There are no clouds ___ the sky.
12. 
We spend our holidays ___ the country.
13. 
This salad is ___ from apples.
14. 
Look ___ this duck!

Zaznacz niepasujące słowo

15. 
a journey, a bridge, a trip
16. 
slow, curvy, straight
17. 
along, alive, across
18. 
to meet, to fight, to shoot
19. 
an accident, a state, a government
20. 
sandy, woolen, stony
21. 
Monday, June, December
22. 
a horse, a sheep, a lettuce
23. 
an onion, a bush, a carrot
24. 
wild, tame, tasty

Dopasuj

25. 
to pack
26. 
a car
27. 
under
28. 
a wave
29. 
a pet